Semaine lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Prévu Réalisé % hebdo % total
01/07 – 07/07 EF : 1h VMA : 5 x 1000m EF : 1h VMA : 3 x 3000m EF : 1h

12 13,3 11 11,5 12 12,2 14 14,4 12 12,461 63,8 4,6% 4,6%
08/07 – 14/07 EF : 1h VMA : 3 x 2000m EF : 1h VMA : 3 x 3000m EF : 1h

12 13,7 11 12 12 12,8 14 14,6 12 12,461 65,5 7,4% 6,0%
15/07 – 21/07 EF : 1h VMA : 5 x 1000m EF : 1h VMA : 3 x 3000m EF : 1h
SL12 12,3 11 12,4 12 13,1 14 14,4 12 13,2

30 30,7 91 96,1 5,6% 5,8%
22/07 – 28/07 EF : 1h EF : 1h VMA : 3 x 2000m EF : 1h VMA : 3 x 3000m SL
12 12,3 11 12,7 12 11,3 12 12,8 14 14,4 30 34,7

91 98,2 7,9% 6,4%
29/07 – 04/08 EF : 1h VMA : 5 x 1000m EF : 1h VMA : 3 x 3000m EF : 1h
SL12 12,2 11 12,4 12 12,3 14 14,3 12 12,9

30 32,8 91 96,9 6,5% 6,5%
05/08 – 11/08 EF : 1h VMA : 3 x 2000m EF : 1h VMA : 3 x 3000m EF : 1h
SL12 12,7 11 12,3 12 12,3 14 14,6 12 15,5

30 32,5 91 99,9 9,8% 7,1%
12/08 – 18/08 EF : 1h VMA : 5 x 1000m EF : 1h EF : 1h VMA : 3 x 3000m
SL12 13,2 11 13,7 12 13,3 12 16,1 14 14,5

30 31,5 91 102,3 12,4% 7,9%
19/08 – 25/08 EF : 1h VMA : 3 x 2000m EF : 1h VMA : 3 x 3000m EF : 1h
EF côtes12 13,2 11 12,2 12 13,7 14 14,4 12 15,4

12 12,1 73 81 11,0% 8,3%
26/08 – 01/09 SL côtes vélo (40km) EF côtes SL côtes vélo (40km) EF côtes SL côtes20 20,1 18 18 12 13,9 25 27,7 18 18 12 13,9 30 30,1 135 141,7 5,0% 7,7%
02/09 – 08/09 vélo (40km) EF côtes SL côtes vélo (40km) EF côtes SL vélo (40km)18 18 12 12,2 25 26,4 18 18 12 12,2 20 20,2 18 18 123 125 1,6% 6,9%
09/09 – 15/09 SL côtes EF côtes SL côtes vélo (40km) EF côtes
Course du Lions Club30 30,2 12 13,6 20 20 18 18 12 12,7

7 10 99 104,5 5,6% 6,7%
16/09 – 22/09 vélo (40km) EF côtes EF côtes vélo (40km) EF côtes EF côtes
18 18 12 13,6 12 12 18 18 12 12,7 12 12,5

84 86,8 3,3% 6,5%
23/09 – 29/09

EF : 1h

100km Millau
4,2 12 12,3100 100

112 116,5 4,0% 6,3%Total Total

Allures SL EF AS42 AS21+ AS10+1203 1278,2

Description Allure 100km Endurance Allure marathon Allure semi Allure 10km
106%


FondamentaleVitesse 4'53"/km --> 12,3 km/h 5'00"/km --> 12 km/h
4'37"/km --> 13 km/h
4'17"/km --> 14 km/h
4'/km 3'40"/km 3'30"/km